CONSTRUCTION - TRADING - ENGINEERING

Tiết kiệm điện cho máy nén khí

Biến tần giúp tiết kiệm năng lượng cho máy nén khí.

Trong hệ thống đường ống cung cấp khí, đối tượng điều khiển cơ bản nhất là lưu lượng. Nhiệm vụ cơ bản của hệ thống đường ống cung cấp khí nén là đáp ứng nhu cầu của người dùng về lưu lượng. Hiện tại có hai chế độ điều khiển lưu lượng khí : chế độ điều khiển cung cấp khí có tải/ không tải và chế độ điều khiển tốc độ. Hiện tại đáp ứng được việc này đòi hỏi lượng điện năng khá cao, cho nên người ta sẽ sử dụng các thiết bị để tiết kiệm điện.

Ta sẽ tìm hiểu về chế độ điều khiển cung cấp khí có tải/ không có tải, chế độ điều khiển tốc độ quay motor, nguyên lý hoạt động của máy khí nén để áp dụng thiết bị biến tần để tiết kiệm cho máy khí nén.

Xem chi tiết trong file đính kèm.

Kích thước : 253,440 KB
Số lượt tải : 684