CONSTRUCTION - TRADING - ENGINEERING

Hộp giảm tốc loại X

HỘP GIẢM TỐC SEW LOẠI X
Hộp giảm tốc loại X là hộp giảm tốc trục song song có thể có 2, 3 hoặc 4 cấp bánh răng trụ. Hộp giảm tốc bánh răng côn xoắn có thêm 1 cấp bánh răng côn xoắn.
HỘP GIẢM TỐC SEW LOẠI XP
Hộp giảm tốc Sew loại XP là loại hộp giảm tốc hành tinh có 2, 3 cấp, với kết cấu nhỏ, gọn nhưng mô-ment làm việc rất lớn
HỘP GIẢM TỐC SEW LOẠI X - BUCKET ELEVATOR DRIVES
Hộp giảm tốc Sew loại X Bucket là Hộp giảm tốc X trục song song có thể có 3 cấp bánh răng trụ hoặc bánh răng côn xoắn có thêm 1 cấp bánh răng côn xoắn