CONSTRUCTION - TRADING - ENGINEERING

Con lăn nhựa PVC

CON LĂN NHỰA RULMECA - PLASTIC ROLLERS
Con lăn nhựa PVC là con lăn băng tải loại PL – PLF: dùng cho các băng tải vận chuyển vật liệu ăn mòn