CONSTRUCTION - TRADING - ENGINEERING

Dao động tắt dần là gì? khái niệm dao động duy trì và dao động cưỡng bức

Hi Sơn,

Rất vui vì sơn đã gởi câu hỏi đến cho Nam Trung, Nam Trung có đôi lời chia sẽ như sau:

giao động tắt dần là gì

Dao động tắt dần là dao động có biên độ dao động, năng lượng dao động giảm dần theo thời gian. Nguyên nhân gây ra dao dộng tắt dần là do lực ma sát. Sau mỗi chu kỳ dao động, năng lượng của vật dao động mất đi một phần, năng lượng đó chuyển hóa thành năng lượng để thắng công cản do lực ma sát của môi trường sinh ra.

Dao động duy trì: là dao động tắt dần có chu kỳ được giữ không đổi bằng cách cung cấp năng lượng cho dao động đúng bằng phần năng lượng bị mất đi do lực ma sát của môi trường.

Dao động cưỡng bức: là dao động chịu tác dụng của ngoại lực cưỡng bức tuần hoàn F=Fo.cos(ωt + φ). Trong đó ω=2πf với f là tần số của ngoại lực cưỡng bức.

Để chi tiết hơn, Sơn có thểm tham khảo link bên dưới nhé.

http://vatlypt.com/threads/dao-dong-tat-dan-la-gi-dao-dong-duy-tri-dao-dong-cuong-buc.152.html

Chúc Sơn thành công.


Hỏi đáp trực tuyến

captcha