CONSTRUCTION - TRADING - ENGINEERING

Đọc hiểu nhãn (nameplate) động cơ giảm tốc

Nhãn (nameplate) động cơ giảm tốc Sew-Eurodrive 

nhãn động cơ giảm tốc sew-eurodrive

Chú thích:

1: Loại mã hàng

2: Số sê-ri: có thể dựa vào số series để đặt hàng phụ tùng thay thế.

3: Tần số 50 Hz

4: Tốc độ Hộp tốc độ động cơ / tốc độ (ở tần số 50 Hz)

5: Điện áp định mức (tại 50 Hz)

6: Chế độ hoạt động / vận hành (ở tần số 50 Hz)

7: Dòng định mức (50 Hz)

8: Hệ số công suất (ở tần số 50 Hz)

9: Hiệu suất (ở tần số 50 Hz)

10: Tần số 60 Hz

11: Hộp số tốc độ động cơ / tốc độ (ở tần số 60 Hz)

12: Điện áp định mức (ở tần số 60 Hz)

13: Chế độ hoạt động / vận hành (ở tần số 60 Hz)

14: Dòng định mức (60 Hz)

15: Hệ số công suất (ở tần số 60 Hz)

16: Hiệu suất (ở tần số 60 Hz)

17: Lớp nhiệt

18: Hệ số phục vụ

19: Tỷ số truyền

20: Mômen xoắn cực đại

21: vị trí lắp đặt

22: Số lượng dầu / dầu

23: Khối lượng

24: Số pha / tiêu chuẩn

25: Tiêu chuẩn bảo vệ


Hỏi đáp trực tuyến

captcha