CONSTRUCTION - TRADING - ENGINEERING

Giải bài toán hiệu suất truyền tải điện

Hi Hoàng, cảm ơn em đã gởi bài toán “ Điện năng ở một trạm phát điện được truyền đi dưới hiệu điện thế 2kV và công suất là 200kW. Hiệu số chỉ của các công tơ điện ở trạm pháy và ở nơi thu sau mỗi ngày đêm chênh lệch nhau thêm 480kWh. Hiệu suất của quá trình truyền tải điện

A. 95%          B. 80%                  C. 85%                     D. 90%

Thật ra bài toán hiệu suất truyền tải điện này không khó, hãy cùng Nam Trung tìm cách tháo gỡ nó nhé.

Em phải hiểu công suất hao phí ở đây là công suất chênh lệch giữa nơi phát và nơi thụ.

Lúc này công suất hao phí sẽ là: Php = A/t = (480.1000.3600):86400=20kWH

Hiệu suất của quá trình truyền tải điện sẽ là: H = (P-Php)/P = 90%

Vậy đáp án là câu D. 90%

Tags: Điện năng ở một trạm phát điện được truyền đi dưới hiệu điện thế 2kV và công suất là 200kW, hiệu suất của quá trình truyền tải điện, công suất hao phí là gì.


Hỏi đáp trực tuyến

captcha