CONSTRUCTION - TRADING - ENGINEERING

KHỚP NỐI RĂNG ZAPEX-ZN

Thông số kỹ thuật của khớp nối răng Zapex-ZN:

  • Kích cỡ khớp nối răng ZN: 12 Sizes
  • Dãy moment: 1.020 Nm đến 162.500 Nm
  • Đường kính khớp nối ZN: Từ 83 mm đến 424 mm
  • Ứng dụng khớp nối răng Zapex ZN: Phù hợp cho dẫn động trong môi trường hoạt động khắc nghiệt như: nấu thép và xi măng và vận hành đảo chiều (vị trí nằm ngang và thẳng đứng)

Các loại khớp nối liên quan:

Khớp Nối Mềm loại ELPLEX-B |  Khớp nối mềm loại ELPEX |  Khớp nối mềm loại RUPEX

Khớp nối mềm loại BIPEX |  Khớp nối mềm loại ELPEX-S

Tags: khớp nối, khớp nối răng, khớp nối răng Zapex, khớp nối răng Siemens Zapex ZN, khớp nối răng ZN, khớp nối răng Siemens Zapex, khớp nối răng Flender Zapex ZN

Sản phẩm cùng danh mục