CONSTRUCTION - TRADING - ENGINEERING

KHỚP NỐI THÉP ARF-6 SERIES - KHỚP NỐI TRỤC ARF-6

 Khớp nối trục - khớp nối thép Arpex-ARF-6 series có các đặc tính kỹ thuật như:

  • Kích cỡ khớp nối: 10 Sizes
  • Dãy moment khớp nối: 120 Nm đến 6.100 Nm
  • Đường kính khớp nối: Từ 84 mm đến 267 mm
  • Tốc độ: Từ 12.500 đến 3.900 vòng/phút
  • Ứng dụng khớp nối thép Arpex Arf 6 Series: máy kéo dãn màng mỏng, thiết bị trong công nghiệp Cellulose

Xem thêm các loại khớp nối thép khác:

Khớp nối thép ARS 8-10 Series | Khớp nối thép ARPEX - ARS-6 series

Khớp nối thép ARPEX -ARW-4/-6 series | Khớp nối thép ARPEX - ARP-6 series

Tags: Khớp nối, khớp nối thép, khớp nối trục Arf-6, khớp nối thép Siemens Arpex Arf 6, khớp nối trục Flender Arf-6, khớp nối thép Siemens Arf 6 Series  

Sản phẩm cùng danh mục