CONSTRUCTION - TRADING - ENGINEERING

KHỚP NỐI MỀM SIEMENS LOẠI RUPEX

Thông số kỹ thuật Khớp nối mềm Siemens Rupex:

  • Kích cỡ: 26 Sizes
  • Dãy moment khớp nối mềm: 200 Nm đến 1.300.000 Nm
  • Đường kính khớp nối mềm: từ 105 mm đến 2000 mm
  • Ứng dụng của Khớp nối mềm Rulpex: 

- Dùng để kết nối trục hộp số và máy dẫn động.

- Dẫn động chế độ tải nặng với động cơ điện.

- Dẫn động quạt thông gió với Moment quán tính lớn dùng trong công nghiệp sản xuất xi măng.

- Đặc biệt ứng dụng cho cho các dẫn động an toàn như: cơ cấu nâng cho dẫn động cần trục, thang cuốn, đường cáp dẫn

Xem thêm thông tin khớp nối mềm khác:

Khớp Nối Mềm loại ELPLEX-B |  Khớp nối mềm loại ELPEX |  Khớp nối mềm loại RUPEX

Khớp nối mềm loại BIPEX |  Khớp nối mềm loại ELPEX-S

Tags: Khớp nối mềm, khớp nối mềm cao su, khớp nối mềm cao su siemens, khớp nối mềm siemens Rulpex, khớp nối cao su Siemens Rulpex, khớp nối Rulpex

Sản phẩm cùng danh mục