CONSTRUCTION - TRADING - ENGINEERING
  • Câu hỏi thường gặp

Câu hỏi thường gặp

Vì sao tỷ số truyền hộp giảm tốc là số lẻ? thật ra tỷ số truyền hộp giảm tốc thường là số lẽ bởi vì mục đích chính là để cho...
ViOlympic Vật lý là phần thi mới được Bộ GD&ĐT quyết định triển khai từ năm học 2016 - 2017, bên cạnh 2 phần thi ViOlympic Toán...

Hỏi đáp trực tuyến

captcha